Rev. Elliott’s installation ceremony–the gathered clergy